phones

fb youtube google line

เกี่ยวกับเรา (About Us)

NACHALEETI ENGiNEERING (THAiLAND) CO., LTD.

บริษัท แอ๊ส อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท ) และได้เพิ่มทุนจุดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยการร่วมมือกันกับทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ในการให้บริการสินค้าประเภท รอก, เครนไฟฟ้า, ลิฟต์ไฟฟ้า และคอนเวเยอร์ หรือระบบขนถ่ายวัสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวกว่า 80% มีใช้อยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ซึ่งทำให้บริษัทต่างๆที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาของบริษัทฯ จึงมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจากเดิมเป็น 10,000,000 บาท( สิบล้านบาท ) ให้เรียบร้อยภายในปี พ.ศ. 2558

จากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท นะชาลีติ วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยมีเป้าหมายว่า บริษัทจะต้องเป็นที่หนึ่งในการให้บริการงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างทุกประเภท เนื่องจากเมื่อบริษัทได้ดำเนินกิจการมาระยะเวลาหนึ่ง จึงได้พบกับลูกค้าหลากหลายประเภททำให้บริษัทมีงานต่อเนื่อง และมีงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานที่เราให้บริการอยู่ จึงทำให้คณะผู้บริหารเกิดแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจว่า "บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปหมดเสียทุกอย่าง" จากแนวคิดนี้จึงทำให้เกิดพันธมิตรทางการค้าและบริการขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่การให้บริการสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ ตามมาอีกหลายประเภท โดยคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้มีแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ คือต้องทำให้บริษัทของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสิ่งและทุกอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการให้บริการงานที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างทุกประเภทโดยมีรายละเอียดหลักๆ พอสังเขปดังต่อไปนี้
ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษา/ขายและสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักร/งานซ่อมและปรับปรุง
  • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทขนถ่ายวัสดุ เช่น รอก-เครน-ลิฟต์-คอนเวเยอร์ไฟฟ้า
  • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ม่าน PVC.,Overhead Doors,Dock Leveller
  • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ระบบทำความเย็น Air,Chiller,Cooling,Ducting
  • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ไฟฟ้าแรงต่ำ , ไฟฟ้าแรงสูง , ไฟฟ้าคอนโทรล
  • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ระบบดับเพลิง และระบบป้องกันเพลิงทุกชนิด
  • ขาย/ติดตั้ง/ซ่อม สินค้าอุตสาหกรรมประเภทงานก่อสร้างทุกชนิด เช่น โกดัง,โรงงาน,อาคารสูง
  • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประเภท รอก-เครน-ลิฟต์ไฟฟ้า เพื่อออกเอกสารรับรองโดยวิศวกร คป.1
ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการที่ผ่านมาบริษัทฯ ของเราได้พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งเราก็สามารถฟันฝ่าและผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี ทำให้บริษัทของเราแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทของท่านให้โอกาสกับบริษัทของเราได้ทำงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงขอรับประกันว่าบริษัทของท่านจะไม่ได้รับคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน

TAG CRANEทีมงานคุณภาพ

ทีมงานของเรา ขายสินค้าเครนโรงงาน

ทีมงานของเรา ขายสินค้าเครนโรงงาน พร้อมให้ความรู้กับลูกค้า มีพนักงานที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา บริษัท นะชาลีติ วิศวกรรม(ประเทศไทย) มีพนักงานขายที่ให้บริการลูกค้ามากที่สุด

การบริการ SERVICES

บริการก่อนและหลังการขายเครนโรงงานโดยทีมงานช่าง วิศวกร ผู้ชำนาญงาน

บริการก่อนและหลังการขายเครนโรงงานโดยทีมงานช่าง วิศวกร ผู้ชำนาญงาน และทีมงานคุณภาพ ดั่งสโลแกนที่ว่า “ทำงานรวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ ความผิดพลาดเป็นศูนย์” พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐาน สากลคือ ISO 9001 : 2015

iso2015 1

บริษัทและทีมงานมั่นใจในการบริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทและทีมงานใช้ระบบการบริหารและควบคุมคุณภาพเครนโรงงาน โดยมาตรฐาน สากลคือ ISO 9001 : 2015 อ้างอิงถึง Certificate No. C2017-00989

บริษัท นะชาลีติ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

เลขที่ 1/22 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท (ซอยเทศบาลบางปู 72) ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280     
  Tel: 0-2707-8055-7  Fax: 0-2707-8055-7 กด 22
  info@nachaleeti.com